MESAFELİ ÜRÜN SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1: KONU

Bu sözleşmenin konusu, Tecde Mah. Armağan Sok. No: 2/A Yeşilyurt/MALATYA adresinde mukim CEVHERİ HAN İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (bundan sonra ‘CEVHERİHAN olarak anılacaktır) ile Bilgilerini internet sitesinde üye olarak ya da olmadan satış işlemlerini tamamlarken verilerini giren kişi (Bundan sonra ‘MÜŞTERİ’ olarak anılacaktır) arasında, aşağıdaki belirlenmiş şartlar kapsamında, iş bu sözleşmeyi kabul ettiğine dair butonu tıkladığı tarihte yapılan Satış Sözleşmesi’dir.

Madde 2: SÖZLEŞMENİN KAPSAMINDA YER ALAN ÜRÜNÜN TANIMI:

Mesafeli Satış Sözleşmesine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesine göre satılan ürünlerin tanımı aşağıdaki gibidir:

23cm X 10cm x 26cm boyutunda karton kutu içerisinde 1 adet 1 litre Ardez Sniper maarke dezenfektan dolu plastik ve kilitli kapaklı şişe, 1 adet 500 ml triger sprey başlıklı plastik şişe, 2 adet 100 ml valf sprey başlıklı plastik şişe, 6 adet 30 ml valf sprey başlıklı plastik şişe ve kullanım ile ilgili matbuu belge.
Ağırlık, yaklaşık 1.2 kg

Madde 3: HÜKÜMLER:

3.1 İş bu sözleşme kapsamında satılan mal ve hizmetler, Resmi Gazetenin 27 Kasım 2014 tarih ve 29188 sayılı nüshasında yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 5. Maddesinin, 1. Fıkrasının, (h) bendindeki düzenleme kapsamında olduğundan şişenin kapağı açıldıktan sonra iadesi mümkün değildir. Yönetmeliğin ilgili maddesi şu şekildedir: “MADDE 15 – (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz,

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık

ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.”

 

3.2 Müşteri, Yönetmeliğin 8. Maddesindeki düzenlemeye göre, ön bilgilendirmeye ilişkin diğer yükümlülükler kapsamında, verilen siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği hususunda açıkça Müşteri bilgilendirilmektedir.

 

3.3 Yönetmeliğin 9. Maddesi kapsamında tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

 

3.4 MADDE 13 – (1) Satıcı veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. Aksi halde cayma hakkını kullanmamış sayılır.

 

Madde 4. MALİ HÜKÜMLER:

4.1. Sözleşme Bütçesi ve Ödeme Koşulları, Sözleşme kapsamında yer alan ürün tanımına ve ödeme koşullarına göre müşterinin tercihi, onayı ve ödemesine ilişkin tüm veriler iş bu sözleşmenin ayrılmaz eki kabul edilmiştir. İşbu Sözleşmenin imzalanmasını/onaylanmasını takiben MÜŞTERİ derhal sözleşme bedelinin tamamı internet sitesi üzerinden kredi kartı ile ya da banka kartı ile ödeyecektir. Ödemenin yapılmış olması, onayın zaten verilmiş olması manasına da gelecektir.

 

4.2. İADE KONUSU

29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin ‘Cayma Hakkının İstisnaları başlığı altındaki (15.) Maddesinin (1.) Fıkrasının, (ç) Bendindeki, “…Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler…” cayma hakkına tabi değildir. Cayma hakkı ancak Dezenfektan dolu plastik ve kilitli kapaklı şişe açılmadan ve 14 gün içinde cayma hakkının kullanılması ve 10 gün içinde de iadesinin sağlanması şartı ile mümkündür. Dezenfektan dolu plastik ve kilitli kapaklı şişe açıldıktan sonra ürünün iadesi mümkün değildir. İade süresi geçtikten sonra yapılan cayma hakkı ve iadeler, MÜŞTERİ’ye bir hak doğurmaz. İade konusunda bu madde ile iş bu Sözleşmenin 3.1. maddesindeki düzenleme ile birlikte dikkate alınır.

 

 Madde 5: İHTİLAFLARIN HALLİ VE YETKİLİ MAHKEME:

İş bu Sözleşme kapsamındaki ihtilafların çözümü için BAKIRKÖY Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 6: YÜRÜRLÜK:

İş bu sözleşme imza/onay tarihinde yürürlüğe girmiştir.

TARAFLAR:

CEVHERİ HAN İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.                                                     MÜŞTERİ